WELKOM

Station Noord is een organisatie, geboren uit idealen van Imre Takacs. Door ervaringen met de diverse disciplines binnen hulpverleningsland is het idee ontstaan om weer terug te gaan naar kleinschalige hulpverlening. We kunnen daardoor direct inspelen op de wensen van de cliënt. Wij bieden sinds 2009 een divers aanbod in de hulpverlening in de regio: Groningen, Drenthe en Friesland.

Omdat we bewust klein zijn gebleven is onze benadering persoonlijk en laagdrempelig. Hierdoor kunnen we gemakkelijk inspelen op ieders wensen en hulpvraag. Je kan bij ons terecht voor Individuele / Persoonlijke Begeleiding, Logeeropvang / Adventure Camps, Begeleid WonenCrisisopvang / Kortdurend Verblijf, Sociale vaardigheid en weerbaarheidstrainingen, Gezinsbegeleiding en Zorg Op Maat.

We zijn gespecialiseerd in jongvolwassenen met gedragsproblemen en in het algemeen mensen met autisme en aanverwante stoornissen zoals ADHD, PDD-NOS en Asperger. Deze stoornissen zijn slechts verzamelnamen voor allerlei kenmerken die je ziet bij je kind of bij jezelf. Na het krijgen van een dergelijke diagnose kan het leven van een persoon en het systeem waar deze zich in bevind aardig op zijn kop staan. Wij zijn ons ervan bewust dat alleen het krijgen van een diagnose en de handvatten die je hierbij aangeleverd krijgt, misschien nog niet genoeg zijn om ook daadwerkelijk met alle nieuwe uitdagingen om te gaan. Dat is waar Station Noord kan helpen. Ieder persoon is uniek dus ook ieder persoon vraagt een andere benadering. Hiervoor kan je bij Station Noord terecht namelijk voor vragen omtrent de opvoeding of begeleiding afgestemd op je eigen thuissituatie. Samen met jou, je kind en je gezin maken we een persoonlijk plan waarin iedereen een plekje krijgt.

Wij zijn creatief en gespecialiseerd in het bedenken van kansen en mogelijkheden. Wij gaan verder waar anderen stoppen.

Station Noord is aangesloten bij:

 Klachtenportaal zorg

Zilliz logo      HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg     SKJEUGD

Recent Posts